การพนันฉลากกินแบ่ง

การพนันฉลากกินแบ่งได้มีการดำเนินการในลักษณะผูกขาดด้วยองค์กรของรัฐหรือเอกชนอยู่มากมายในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย การที่ธุรกิจยังดำรงการผูกขาดอยู่ได้ เนื่องมาจากได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายในประเทศนั้นๆ ข้อตกลงขององค์กรลอตเตอรี่โลก ในปัจจุบันแม้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในบางประเทศยังไม่เพียงพอ แต่จากยอดจำหน่ายลอตเตอรี่ที่มีจำนวนสูงมาก ในประเทศเหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขกำไรจำนวนมหาศาล เพราะแบบนี้เองจึงทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ต่างก็พากันทุ่มเทการพัฒนาเกมการพนันและลอตเตอรี่

 

maxresdefault